Russian
English
French
German
Ukrainian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg
Среда, 23 Май 2018 12:16

Особлива інформація за травень 2018 рік


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49051, м.Днiпро, вул.Винокурова,3
4. Код за ЄДРПОУ
01128481
5. Міжміський код та телефон, факс
(0562)367060 (0562)353860
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.05.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.05.2018 припинено повноваження тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Товариства Сердюк Олексiй Вiкторович   0
Зміст інформації:
Ознайомившись iз особистою заявою пана Сердюка Олексiя Вiкторовича щодо припинення його повноважень у якостi тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства , Наглядова рада Товариства прийняла рiшення, щодо припинення його повноважень у якостi тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства, за угодою сторiн на пiдставi п.1 абз.1 ст.36 Кодексу законiв про працю України. Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" №12 вiд 22.05.2018 р. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 19.12.2017 р. по 22.05.2018 р. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
22.05.2018 обрано Голова Правлiння Товариства Горобець Юрiй Вiкторович   0
Зміст інформації:
В зв'язку з припиненням повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства та згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" №12 вiд 22.05.2018 р. було приянято рiшення щодо обрання на посаду Голови Правлiння Товариства пана Горобця Юрiя Вiкторовичаю i набуття його повноважень з 23.05.2018 р. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада за 5 рокiв - ООО "Вип - Трейдер" Генеральний директор. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.