Russian
English
French
German
Ukrainian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Особенная информация и уведомления

Особенная информация и уведомления

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІ) ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з…
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" 2. Організаційно-правова форма       Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження                          49051, м.Днiпропетровськ, Винокурова,3 4. Код за ЄДРПОУ                              01128481 5. Міжміський…