Версия для печати
Вторник, 13 Май 2014 05:21

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ» 25.04.2014 року

Повідомлення

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»

25.04.2014 року

 

 

25 квітня 2014 року відбулися загальні збори  акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" .

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

1.1.      Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію з числа працівників Товариства.

1.2.      Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Дурнєва Людмила Костянтинівна;

- Секретар Лічильної комісії – Кирпичов Олександр Михайлович;

- Член Лічильної комісії – Соловей Наталія Володимирівна.

2.1.    Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 10 хв.

Підсумки голосування з пропозиці прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100%

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0

(Протокол № 1 від 25.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

3.1.              Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів пана Дегтярова Олександра Олеговича.

3.2.              Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Некрасова Анатолія Васильовича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0

(Протокол № 2 від 25.04.2014 року  лічильної комісії про підсумки голосування).

4.1.      Роботу Правління Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2.      Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100,00 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 3 від 25.04.2014року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

5.1.      Роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100,00 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 4 від 25.04.2014року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

6.1.      Роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною.

6.2.      Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100,00 %

Голосувало «Проти»

 

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 5 від 25.04.2014року лічильної комісії про підсумки голосування.).

7.1.      Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100,00 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

 (Протокол № 6 від 25.04.2014року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

8.1.         Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 8 млн. 898 тис. грн.

8.2.      Розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

8.3.      Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100,00 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0  %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

 (Протокол № 7 від 25.04.2014року лічильної комісії про підсумки голосування).

9.1.         Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100,00 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0  %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

 (Протокол № 8 від 25.04.2014року лічильної комісії про підсумки голосування).

10.1.       З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.04.2014 року і до 24.04.2015 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, а саме:

­      правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);

­      правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);

­      правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

­      правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів   гривень 00 копійок);

­      правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);

­      інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, поставки, підряду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

10.2.       Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

10.3.       У період з 25.04.2014 року і до 24.04.2015 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184629

Голосів

99,940%

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

105

Голосів

0,06  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

 (Протокол № 9 від 25.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

11.1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства

 

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100%

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

(Протокол № 10 від 25.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

12.1 Обрати з 25 квітня  2014р членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА»:

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства

 

1

Ткач Вікторія Сергіївна

надано

 

2

Кукута Анатолій Іванович

надано

 

3

Шкіндель Світлана Анатоліївна

надано

 

4

Калініна Інна Миколаївна

надано

 

5

Некрасов Анатолій Васильович

надано

 

 № з/п

ПІБ кандидата

кількість відданих голосів

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату

1

Ткач Вікторія Сергіївна

184729

2

Кукута Анатолій Іванович

184624

3

Шкіндель Світлана Анатоліївна

184624

4

Калініна Інна Миколаївна

184754

5

Некрасов Анатолій Васильович

184939

           

(Протокол № 11 від 25.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «ЗЗМА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА».

 

13.2. Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

13.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ЗЗМА» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «ЗЗМА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100%

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

(Протокол №12 від 25.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

14.1.Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства .

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

184734

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

184734

Голосів

100%

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0  %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0  %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0  %

(Протокол №13 від 25.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

15.1.       Обрати з 25 квітня 2014 р. членами Ревізійної комісії  ПАТ «ЗЗМА»:

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства

1

Десятерик Олена Олександрівна

надано

2

Панкеєва Тетяна Миколаївна

надано

3

Ташликова Тетяна Олексіївна

надано

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 № з/п

Найменування/ПІБ кандидата

кількість відданих голосів

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату

1

  Десятерик Олена Олександрівна

184624

2

  Панкеєва Тетяна Миколаївна

184639

3

  Ташликова Тетяна Олексіївна

184624

(Протокол №14 від 25.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

 

Правління

ПАТ «ЗЗМА»