Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Четверг, 10 Январь 2019 10:02

Інформація у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"

Інформація

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"

 

  1. Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ", код ЄДРПОУ 01128481 (надалі ПАТ "ЗЗМА" або Товариство) Кукутою Анатолієм Івановичем, якому належить 28 949 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗЗМА", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", вносить пропозицію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ "ЗЗМА", скликаних на 29.01.2019 року.

 

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", внесено пропозицію про включення у бюлетень для кумулятивного голосування наступного переліку кандидатів у члени Наглядової ради (із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про акціонерні товариства"):

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по- батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради

Зазначення інформації про кандидата

 

чи є кандидат акціонером

 

зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук

 

 

чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів

 

чи є кандидат незалежним директором

 

1

 

Кукута Анатолій Іванович

 

так

 

28 949

 

ні, кандидат не є представником акціонера

 

 

ні

 

  1. Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ", код ЄДРПОУ 01128481 (надалі ПАТ "ЗЗМА" або Товариство) Шкiндель Світланою Анатоліївною, якій належить 112 865 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗЗМА", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", вносить пропозицію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ "ЗЗМА", скликаних на 29.01.2019 року.

 

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", внесено пропозицію про включення у бюлетень для кумулятивного голосування наступного переліку кандидатів у члени Наглядової ради (із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про акціонерні товариства"):

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по- батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради

Зазначення інформації про кандидата

 

чи є кандидат акціонером

 

зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук

 

чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів

 

 

чи є кандидат незалежним директором

 

1

 

Захаров Ігор Станіславович

 

ні

 

не належать

 

представник акціонера Шкiндель Світлани Анатоліївни

 

 

ні