Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Понедельник, 28 Январь 2019 12:13

Шановні Акціонери ПАТ "ЗЗМА"

 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "ЗЗМА"!

 

29 січня 2019 відбудуться загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ".

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.01.2019 року.

 

Станом на 23.01.2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 291 441 (двісті дев’яносто одна тисяча чотириста сорок одна) штука простих іменних акцій.

 

Станом на 23.01.2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 211 456 (двісті одинадцять тисяч чотириста п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій.

 

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.