Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Особенная информация и уведомления

Особенная информация и уведомления

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Горобець Юрiй Вiкторович (посада) (підпис)…
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Горобець Юрiй Вiкторович (посада) (підпис)…
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Горобець Юрiй Вiкторович (посада) (підпис)…
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "ЗЗМА"! 29 січня 2019 відбудуться загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ". Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах…
Інформація у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ", код ЄДРПОУ 01128481 (надалі ПАТ "ЗЗМА" або Товариство) Кукутою Анатолієм…
Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІ) ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з…
Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ» 25.04.2014 року 25 квітня 2014 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ…
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 49051, м.Днiпропетровськ, Винокурова,3 4. Код за ЄДРПОУ 01128481 5. Міжміський код та…
Повідомленняпро підсумки голосування на загальних зборах акціонерівПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»25.04.2013 року 25 квітня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" .Загальними…
Повідомленняпро підсумки голосування на загальних зборах акціонерівПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»19.04.2012 року 19 квітня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ".